Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Razvoj metode povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih za vzpostavitev večnamenskega katastra"

Zagovor je potekal dne 01. 04. 2020 ob 13:00 preko spleta.


avtor(-ica): Martina Rakuša
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Marjan Čeh, dr. Jože Triglav

seznam zagovorov