Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Uporaba informacijskega in geološkega modela predora v orodju za mehansko analizo po MKE"

Zagovor je potekal dne 07. 09. 2020 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Dani Gabršček
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Janko Logar
somentor: asist. dr. Robert Klinc, Marko Žibert

seznam zagovorov