Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Temperaturna segregacija pri vgradnji asfaltnih zmesi"

Zagovor je potekal dne 28. 05. 2020 ob 11:00 preko spleta.


avtor(-ica): Rok Rošer
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura
somentor: viš. pred. dr. Robert Rijavec

seznam zagovorov