Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv gradnje cevovodov pod prometno infrastrukturo na promet in okolje"

Zagovor je potekal dne 26. 09. 2019 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Luka Končan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): viš. pred. mag. Robert Rijavec

seznam zagovorov