Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Mestna prometna infrastruktura v dobi avtonomnih vozil"

Zagovor je potekal dne 19. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta.


avtor(-ica): Urban Bračko
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov