Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv zasnove transparentnega stavbnega ovoja na energijsko bilanco stavbe ter kvaliteto notranjega toplotnega in svetlobnega okolja"

Zagovor je potekal dne 18. 02. 2020 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Blaž Hribar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov