Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza izvajanja komasacij stavbnih zemljišč v Sloveniji po letu 2010"

Zagovor bo potekal dne 08. 03. 2021 ob 12:15 preko spleta.

Za udeležbo na zagovoru zaključnega dela kontaktirajte Referat za študijske zadeve UL FGG.

avtor(-ica): Ines Arh
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: viš. pred. dr. Mojca Foški

seznam zagovorov