Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi"

Zagovor je potekal dne 27. 02. 2020 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Robi Dolenc
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: asist. Gašper Štebe

seznam zagovorov