Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjalna analiza vrednotenja stavbnih zemljišč po zakonih o množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 2006 in leta 2017 "

Zagovor je potekal dne 20. 10. 2021 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Žan Belšak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: mag. Tomaž Černe

seznam zagovorov