Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe"

Zagovor je potekal dne 07. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta.


avtor(-ica): Anja Dolšak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl

seznam zagovorov