Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjalna analiza vpliva posameznih meril na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah v Sloveniji"

Zagovor je potekal dne 30. 01. 2020 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Aleksander Brenko
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: dr. Simon Starček

seznam zagovorov