Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Infrastrukturni ukrepi za višji nivo prometne varnosti na AC"

Zagovor je potekal dne 16. 12. 2020 ob 13:00 preko spleta.


avtor(-ica): Anže Setnikar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar
somentor: viš. pred. dr. Robert Rijavec

seznam zagovorov