Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projekt karte za tekmovanja v planinski orientaciji "

Zagovor je potekal dne 14. 07. 2020 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anja Novak
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: Mitja Domajnko

seznam zagovorov