Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R2-444 v naselju Ozeljan"

Zagovor je potekal dne 18. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Matej Durcik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar
somentor: viš. pred. dr. Robert Rijavec

seznam zagovorov