Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava variantnih rešitev rekonstrukcije križišča glavne ceste Kranj – Sp. Brnik in ceste na avtocestnem priključku Sp. Brnik"

Zagovor je potekal dne 19. 06. 2020 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Jaka Majnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar

seznam zagovorov