Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava projekta organizacije gradnje za objekt večnamenske športne dvorane in dvonivojskega parkirišča v občini Lukovica"

Zagovor je potekal dne 25. 08. 2020 ob 10:00 v prostoru: P-IV/7.


avtor(-ica): Boštjan Furman
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Andrej Kryžanowski
somentor: asist. dr. Bojan Čas

seznam zagovorov