Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kalibracija enačb mejnega stanja za armiranobetonske konstrukcije na osnovi zanesljivosti konstrukcij"

Zagovor je potekal dne 08. 10. 2020 ob 16:00 preko spleta.


avtor(-ica): Benjamin Cerar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Goran Turk
somentor: Arpad Rozsas, Yang Yuguang

seznam zagovorov