Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh"

Zagovor je potekal dne 28. 01. 2020 ob 10:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Žiga Ščukovt
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Mira Kobold

seznam zagovorov