Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Spremembe predpisov za projektiranje mostov in njihov vpliv na lastnosti tipičnega armiranobetonskega nadvoza"

Zagovor je potekal dne 20. 03. 2020 ob 11:00.


avtor(-ica): Ratko Švraka
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Tatjana Isaković
somentor: dr. Maja Kreslin

seznam zagovorov