Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog uporabniškega vmesnika za kataster GJI v okolju QGIS"

Zagovor je potekal dne 20. 08. 2020 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matija Gerčer
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Matevž Dolenc

seznam zagovorov