Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera in izračun geodetske mreže Potoška planina"

Zagovor je potekal dne 08. 09. 2020 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tanja Grabrijan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Aleš Marjetič
somentor: asist. dr. Klemen Kregar

seznam zagovorov