Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Čikla"

Zagovor je potekal dne 28. 07. 2020 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Žan Pleterski
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Aleš Marjetič
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov