Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza izbranih katastrskih postopkov – posebni primeri"

Zagovor je potekal dne 15. 09. 2020 ob 09:00 v prostoru: P-IV/7.


avtor(-ica): Anja Purnat
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. mag. Peter Golob

seznam zagovorov