Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012"

Zagovor je potekal dne 21. 02. 2017 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jure Stramec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: asist. dr. Mihaela Triglav Čekada

seznam zagovorov