Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prometno tehnična in prometno varnostna analiza območja ob OŠ Mozirje"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2021 ob 13:15 v prostoru: P-II/5.


avtor(-ica): Mejra Mešić
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. Luka Trček

seznam zagovorov