Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza kakovosti zakoličevanja z uporabo GNSS"

Zagovor je potekal dne 22. 09. 2020 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Lucija Bastarda
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Bojan Stopar
somentor: doc. dr. Oskar Sterle

seznam zagovorov