Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza izbranih katastrskih postopkov izravnave meje"

Zagovor je potekal dne 20. 08. 2020 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ema Kovič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. mag. Peter Golob

seznam zagovorov