Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava postopkov nove izmere na izbranih območjih"

Zagovor je potekal dne 29. 01. 2021 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Sandra Humar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: doc. dr. Marjan Čeh, Ksenija Simčič

seznam zagovorov