Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetske meritve v kamnolomu Calcit Stahovica"

Zagovor je potekal dne 16. 06. 2021 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Kristina Potočnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Simona Savšek

seznam zagovorov