Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Sonaravni ukrepi v načrtovanju rabe prostora za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih"

Zagovor je potekal dne 06. 07. 2020 ob 13:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ana Mestnik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Gašper Rak

seznam zagovorov