Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava izračunov srednje dnevne vrednosti temperature zraka po različnih metodah"

Zagovor je potekal dne 10. 09. 2020 ob 11:00 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Lazar Cerović
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: doc. dr. Nejc Bezak

seznam zagovorov