Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza delovanja Centralne čistilne naprave Nova Gorica s programom BioWin"

Zagovor je potekal dne 20. 05. 2021 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Ivo Pertot
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk
somentor: dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič

seznam zagovorov