Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje naknadno vgrajene armature po Evrokodu 2"

Zagovor je potekal dne 28. 07. 2020 ob 09:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Jure Krušič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Jože Lopatič
somentor: Ervin Brulc

seznam zagovorov