Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe"

Zagovor je potekal dne 20. 08. 2020 ob 09:00 v prostoru: P-II/5.


avtor(-ica): Ajda Lučovnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov