Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8"

Zagovor je potekal dne 15. 09. 2020 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Đorđe Đukić
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov