Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odsekov R2-430/1079 in 1080 skozi Vodice"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2021 ob 13:15 v prostoru: P-II/5.


avtor(-ica): Gašper Šenk
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. Luka Trček

seznam zagovorov