Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Eksperimentalno podprta numerična analiza vijačenih spojev iz armirane plastike"

Zagovor je potekal dne 14. 09. 2020 ob 11:00 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Darjan Grudnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Vlatko Bosiljkov
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov