Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Statična in požarna analiza lesenega večetažnega objekta v Novem mestu"

Zagovor je potekal dne 19. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Jan Kopač
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: asist. dr. Bojan Čas

seznam zagovorov