Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza vpliva obnašanja uporabnikov na kakovost notranjega okolja in rabe energije v stavbah"

Zagovor je potekal dne 24. 06. 2021 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Kaja Moličnik Turk
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih

seznam zagovorov