Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica"

Zagovor je potekal dne 22. 09. 2020 ob 08:30 v prostoru: P-II/6.


avtor(-ica): Nejc Pev
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk
somentor: prof. dr. Franc Steinman

seznam zagovorov