Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8"

Zagovor je potekal dne 11. 06. 2020 ob 15:00 preko spleta.


avtor(-ica): Matej Lenarčič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič

seznam zagovorov