Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Preučevanje gozdnih sestojev in posameznih drevesnih vrst iz normalizirane intenzitete laserskih točk"

Zagovor je potekal dne 22. 09. 2020 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Kranjec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
somentor: doc. dr. Milan Kobal

seznam zagovorov