Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2020 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Miha Pajnič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
somentor: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič

seznam zagovorov