Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza prečnih profilov na reki Dravi iz podatkov pridobljenimi z različnimi metodami izmere"

Zagovor je potekal dne 10. 09. 2020 ob 14:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klemen Stoporko
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič, mag. Aljaž Lesjak

seznam zagovorov