Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine"

Zagovor je potekal dne 06. 07. 2020 ob 13:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klemen Beličič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: doc. dr. Gregor Čok

seznam zagovorov