Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog postopka čiščenja odpadne vode papirne in tekstilne industrije za doseganje zakonskih kriterijev za izpuste v kanalizacijo"

Zagovor bo potekal dne 25. 02. 2021 ob 10:00 preko spleta.

Za udeležbo na zagovoru zaključnega dela kontaktirajte Referat za študijske zadeve UL FGG.

avtor(-ica): Sara Sečnik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk
somentor: dr. Matej Čehovin

seznam zagovorov