Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ocena mehanskih lastnosti betona predhodno izpostavljenega visokim temperaturam z uporabo neporušnih metod"

Zagovor je potekal dne 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta.


avtor(-ica): Katja Novak
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: doc. dr. Gregor Trtnik

seznam zagovorov