Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vodenje in uporaba tehnologij BIM na primeru energetskega objekta"

Zagovor je potekal dne 24. 06. 2020 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Andraž Starc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomo Cerovšek
somentor: dr. Franc Sinur

seznam zagovorov