Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2020 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Stajnko
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
somentor: doc. dr. Aleš Marjetič, doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren

seznam zagovorov