Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Varstvo naselbinske dediščine v Sloveniji - primer Črna vas, Ljubljana"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2020 ob 11:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Špela Osolin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sonja Ifko

seznam zagovorov